מכרזים

בעמוד זה מכרזים פתוחים להגשה ומכרזים שהסתיימו. בתחתית העמוד רשימת מפרטים טכנים לעבודות מים.

לשאלות ניתן לפנות בכתב אל: offers@sharonim.org

 

הכרזה על ספק יחיד - עודכן בתאריך 19.4.2020

רכישת ציוד אוורור למטש רמת השרון - הודעה על כוונה לרכישת ציוד אוורור   |    חוות דעת ספק יחיד מערכת אוורור   |    מכתב בעלות על פטנט

רכישת ציוד לאגן שיקוע מטש רמת השרון - הודעה על כוונה לרכישת ציוד לאגן שיקוע   |    ציוד אגן שיקוע חוות דעת ספק יחיד

מאגר יועצים

מאגר יועצים 2020

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי מכרז והסכם: מסמכי המאגר

מועד אחרון להגשה: 31.01.2020

 

 

מכרזים להגשה 2020

06/2020 |  שדרוג תשתיות מים ברחובות הר נבו, כרמל וצופים רמת השרון

מועד פרסום24/08/2020 |  מועד אחרון להגשה: 24.09.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: 06/2020 |  שדרוג תשתיות מים ברחובות הר נבו, כרמל וצופים רמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני

הבהרות: מסמך הבהרות 1 |  מסמך הבהרות 2

05/2020 |  שדרוג מערכת קליטת שפכים בתחנת שאיבה לביוב, מחנה הרצוג רמת השרון

מועד פרסום3/08/2020 |  מועד אחרון להגשה: 30.08.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: 05/2020 |  שדרוג מערכת קליטת שפכים בתחנת שאיבה לביוב, מחנה הרצוג רמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני

הבהרות: מסמך הבהרה 1

04/2020 |  מכרז פומבי לאיטום גגות מכוני שאיבה לביוב ברמת השרון

מועד פרסום14/06/2020 |  מועד אחרון להגשה: 09.07.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: 04/2020 |  מכרז פומבי לאיטום גגות מכוני שאיבה לביוב ברמת השרון 

מודעה: מודעה בעיתון  |  

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני איטום גגות

הבהרות: מסמך הבהרות מס' 1  |  מסמך הבהרות 2 עם הנספחים 

קבלן זוכה: איטום חלבי אמל ובניו בע"מ

03/2020 |  מכרז פומבי לרכישה ואספקה של ציוד אלקטרו מכאני למתקן טיפול קדם מט"ש רמת השרון

מועד פרסום03/06/2020 |  מועד אחרון להגשה: 16.07.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: 03/2020 |  מכרז פומבי לרכישה ואספקה של ציוד אלקטרו מכאני למתקן טיפול קדם מט"ש רמת השרון 

 

 

מכרזים שהתסיימו - 2020

10/2019 |  מכרז פומבי להנחת צנרת ביוב, שוחות ואביזרים ממרכז הטניס ועד לצומת מורשה

מועד פרסום: 27/02/2020 |  מועד אחרון להגשה: 02.04.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: מכרז 10/2019 |  הנחת צנרת ביוב, שוחות ואביזרים מ GRP ואספקה והנחה של צנרת מים ואביזרים ממרכז הטניס ועד לצומת מורשה ברמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני

הבהרות: מסמך הבהרות 1 - נספח ב   |   נספח ג  |  פרט ד

קבלן זוכה: מי העמק בע"מ

07/2019 הנחת צנרת מים וביוב בקידוח אינטגרלי באזור המחנות ברמת השרון

מועד פרסום: 06/02/2020  |  מועד אחרון להגשה: 24.03.2020 עד השעה 14:00

שם המכרז: 07/2019 הנחת צנרת מים וביוב בקידוח אינטגרלי באזור המחנות ברמת השרון

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

מפרט טכני: מפרט טכני

הבהרות: סיור קבלנים | מסמך הבהרות 1 | מסמך הבהרות 2 מסמך הבהרות 3 | מסמך הבהרות 4

קבלן זוכה: בקר משיח בע"מ

 

 

מכרזים שהסתיימו - 2019

06/2019 | הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות עבור פארק תעסוקה גלילות צפון

מועד הפרסום: 25.11.19 | מועד אחרון להגשה: 17.12.19 שעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי משותף מס' 6/2019 לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח תשתיות, הנחת תשתיות מים וביוב, סלילת כבישים, תיעול וניקוז מתחם פארק תעסוקה "גלילות צפון" ברמת השרון

תיאור המכרז: רימונים חברה לפיתוח רמת השרון בע"מ (להלן: "רימונים או "החברה") ותאגיד המים והביוב שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ (להלן: "שרונים") [להלן ביחד: "המזמינות"] מזמינות בזה הצעות מחיר לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות וכן הקמה ו/או שדרוג של תשתיות מים וביוב, הכל במקרקעין הנמצאים באזור צפון גלילות, הידועים כגושים וחלקות כמפורט בהוראות תכניות מתאר שונות לרבות רש/מק/1000, רש/616, רש/760, ואחרות החלות על המקרקעין ומיועדים להקמתו של פארק תעסוקה ובילוי (להלן יקראו ביחד: "העבודות").

מודעה: מודעה בעיתון

תנאי המכרז והסכם: חוזה מכרז

קבלן זוכה: רם חברה לעבודה הנדסיות בנין ושוברי גלים בע"מ

09/2019 | שדרוג תשתיות מים ברחובות בית שמאי, אלחריזי והחלוץ

מועד פרסום: 25.11.19 |  מועד אחרון להגשה: 12.12.19 שעה 14:00

שם המכרז: 09/2019 שדרוג תשתיות מים ברחובות בית שמאי (קטע המלכים-גמליאל) אלחריזי והחלוץ (קטע דב הוז-אלחריזי) ברמת השרון

מודעה: פרסום בעיתון

תנאי מכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

קבלן זוכה: יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ

08/2019 | שדרוג תשתיות מים ברחובות למרחב והבנים

מועד פרסום: 25.11.19 | מועד אחרון להגשה: 12.12.19 שעה 14:00

שם המכרז: 08/2019 שדרוג תשתיות מים ברחובות למרחב (קטע שדרות ויצמן-יבנה) והבנים (קטע שדרות ויצמן- אני מאמין) ברמת השרון

מודעה: פרסום בעיתון

תנאי מכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

קבלן זוכה: חמאיסה עבדאללה בע"מ

05/2019 | שדרוג תשתיות שדרוג תשתיות מים ברחוב בוסתנאי

מועד פרסום: 18.7.19 |  מועד אחרון להגשה: 8.8.19 שעה 14:00

שם המכרז: מכרז פומבי מס' 05/2019 - שדרוג תשתיות מיום ברחוב בוסתנאי ברמת השרון

מודעה: שדרוג תשתיות מים ברחוב בוסתנאי ברמת השרון

תנאי מכרז והסכם: חוברת 1

מפרט טכני: חוברת 2

נספח ו׳: כתב כמויות

קבלן זוכה: קאסם סעיד - מ.ס.ק הנדסה

04/2019 | תחזוקה שיקום ופיתוח למערכת הולכת מים - מכרז פומבי

מועד פרסום: | מועד אחרון להגשה:

שם המכרז: 04/2019 ביצוע עבודות תחזוקה, שיקום ופיתוח מערכת הולכת המים ברחבי העיר רמת השרון

קבלן זוכה: שלמה חביב בע"מ

02/2019 | שדרוג תשתיות מים ברחובות סיני ועצמון

מועד פרסום: | מועד אחרון להגשה: 

02/2019 לשדרוג תשתיות מים ברחובות סיני ועצמון ברמת השרון  -מכרז פומבי

קבלן זוכה: מג'יק הנדסה אזרחית בע"מ

 

 

מפרטים טכניים לעבודות מים

מפרט מיוחד לעבודות מים

מפרט טכני מים

חיבור לבית

חיבור לבית

חיבור לבניין

חיבור לבניין כולל הדרנט

חתך תעלה

חתך תעלה

מגוף טמון

מגוף טריז בתוך שוחה - בכביש

מכסה שוחה

מפרט להכנת נתונים למדידה ומערכות מידע גיאוגרפיות

מפרט מדידה-שרונים

אופן הגשת תוכניות

מפרט טבלאות ליישויות מים וביוב

מפרט טכני לשיקום כבישים ומדרכות

מפרט טכני מיוחד לשיקום כבישים ומדרכות