חברי מועצת המנהלים

פרופ' נדב אהרונסון
יו"ר דירקטוריון

יו"ר דירקטוריון חברת שרונים. תושב רמת השרון. משנת 1998 פעיל בהתנדבות בבחינת השפעת הזיהום מתע"ש על איכות מי התהום ומי השתייה ברמת השרון. פעילות זו הביאה בשיתוף עם העירייה בשנת 2005 להפסקת השאיבה מכל הבארות שזוהמו ע"י תע"ש בכימיקלים רעילים ומעבר למיי שתיה המסופקים כיום על ידי חברת מקורות. בתפקידיו האחרונים ניהל את המחלקה לכימייה ואת המכון להגנת הצומח במינהל המחקר החקלאי.

עו"ד אורית ריי לוין
חברת דירקטוריון

תושבת רמת השרון. בעלת משרד עצמאי לעריכת דין. חברת הועד המנהל של עמותת ע.ל.מ. והעמותה למלחמה בעוני בישראל. חברת ועד הורים יישובי רמת השרון וחברה בועדת ערר ארנונה רמת השרון.

מר שלמה גושן
חבר דירקטוריון

תושב רמת השרון, תואר שני במינהל ציבורי ובקורת פנימית. בתפקידו האחרון היה ראש אגף לוגיסטיקה ובטחון במוסד בטחוני.

גב' נירה דרור
חברת דירקטוריון

תושבת רמת השרון, בעלת תואר שני במינהל עסקים, דירקטורית בחברות ויועצת בתחומי תעופה, תיירות ומלונאות בתפקידה האחרון סמנכ"ל ומנהלת צפון אמריקה בחברת אל-על.

מר בני זלינגר
חבר דירקטוריון

תושב רמת השרון, משמש כיועץ לחברות בתחומי שיווק, ביקורת ובקרה וניהול כללי. חבר דירקטוריון בחברה הכלכלית לרמת השרון.

גב' רוני שרוני
חברת דירקטוריון