מכרזים

מכרזים 2019

מכרז תאור טפסים / כתבי כמויות  לצפייה והורדה / קבלן זוכה
מכרז 01/2019

מכרז פומבי מס' 01/2019

לשדרוג תשתיות מים ברחובות נהרדעה ותלמים ברמת השרון

PDF iconמודעה מכרז.pdf

PDF iconחוברת 1 -תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות.pdf

PDF iconכתב כמויות נהרדעה - חסר בחוברת 1.pdf

PDF iconחוברת 2.pdf

PDF iconחוברת 2 - מפרטים לצנרת מים עירונית.pdf

PDF iconחוברת 2 - חיטוי צנרת מים-נספח מס' 3.pdf

 

מכרז 02/2019

מכרז פומבי מס' 02/2019

לשדרוג תשתיות מים ברחובות סיני ועצמון ברמת השרון

PDF iconמודעת מכרז.pdf

PDF iconחוברת 1 - תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות.pdf

PDF iconחוברת 2.pdf

PDF iconחוברת 2 - מפרטים לצנרת מים עירונית.pdf

PDF iconחוברת 2 - חיטוי צנרת מים-נספח מס' 3.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרזים 2018

מכרז תאור טפסים / כתבי כמויות  לצפייה והורדה / קבלן זוכה
מכרז 11/2018

מכרז פומבי מס' 11/2018

שדרוג תשתיות מים ברחובות התחומים בין רחוב הנצח לאוסישקין ובין שדרות ביאליק לרחוב בן שלום ברמת השרון

 

חמאיסה עבדאללה מוחי 2010 בע"מ

מכרז 10/2018

מכרז פומבי מס' 10/2018

הקמה והרצה של מתקן קדם טיפול מט"ש רמת השרון

המכרז בוטל

 

מכרז 09/2018

מכרז פומבי מס' 09/2018

מתן שירותי הפקת שוברים ועלונים בבית דפוס עבור חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ

 

אמקה תשלובת תעשיות מוצרי נייר בע"מ

מכרז 08/2018

12.8.2018

מכרז פומבי מס' 08/2018

לשדרוג תשתיות מים ברחוב מחתרת, הפלמ"ח וכ"ט בנובמבר

יאדיב הנדסה קבלנית בע"מ

מכרז 07/2018

פורסם 5.7.18

מכרז פומבי מס' 07/2018

לשדרוג תשתיות מים ברחוב המייסדים וסמטאות נוה רסקו

יאדיב הנדסה קבלנית בע"מ

מכרז 06/2018

מכרז פומבי 06/2018 - שדרוג תשתיות מים ברחובות הדיה, לבונה וסמטת שוהם

שלמה חביב - חברה לעבודות עפר צנרת מים ביו בוניקוז (1991) בע"מ

מכרז 05/2018

פורסם 8.10.18

מכרז פומבי מס' 05/2018

הקמה ואחזקה של מערכת טמ"ס באתרי חברת שרונים תשתיות מים וביוב בע"מ ברמת השרון

 

ברק 555 בע"מ

מכרז 04/2018 אחזקת  מערכות חשמל במתקני מים ובתחנות שאיבה לביוב  ברמת השרון - הודעה על עדכון תנאי סף, קיום סיור קבלנים נוסף והארכת מועדים

 ד.גלעד מתקני אוטומציה וחשמל (1998) בעמ

מכרז 03/2018

רכישה ואספקה של  מדי מים חדשים בקוטר 2" ועד 6" כולל

חברת מדי ורד בע"מ - בקטגוריה של מד מים סילוני

חברת ארד בע"מ - בקטגוריה של מד מים אולטרא סוני

מכרז 02/2018 מכרז פומבי 02/2018 - שדרוג תשתיות מים ברחובות הנוטר, שמגר, השומר והשופטים

שלמה חביב - חברה לעבודות עפר צנרת מים ביו בוניקוז (1991) בע"מ

מכרז 01/2018

מכרז פומבי 01/2018 - לשרותי אחזקה מערכות מיחשוב, תקשורת ארגונית, ושרותי מוקד תמיכה טכנית

בינת סמך (אאוטסורסינג) בע"מ

מאגר יועצים 2018 מאגר יועצים 2018 הרשמה למאגר לשנת 2018 נסגרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרזים שנת 2017

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הודעה על ספק יחיד 2017.pdf

סוג / מספר מכרז תאור  טפסים / כתבי כמויות  לצפייה והורדה 

מכרז 08/2017

פורסם 4.12.17

מכרז פומבי  08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20  באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון

קבלן זוכה מי בעמק 2000 בע"מ

מכרז 07/2017

פורסם 24.10.17

מכרז פומבי 07/2017 לאספקה והנחת  צנרת ביוב גרביטציוני מכיכר המחרשה ועד לתחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון

 

מכרז בוטל

מכרז 06/2017

פורסם 3.8.17

מכרז 06/2017 לביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות

קבלן זוכה חכמון גבאי בע"מ

מכרז 05/2017 

פורסם 11.7.17

מכרז 05/2017 - אספקה והנחת  צנרת מים ואביזרים בשיטת קידוח אינטגראלי (HDD ) כולל החזרת מצב לקדמותו ברחוב השרף ברמת השרון

קבלן זוכה - אורי נחמני ובניו קידוחים בע"מ

מכרז 04/2017

פורסם ב 29.6.17

מכרז פומבי 04/2017 לרכישה ואספקה של  מדי מים חדשים (בקוטר ¾" ,1 ו11/2" כולל)

קבלן זוכה - טכנולוגיה אולטרה סוני - ארד בע"מ

קבלן זוכה - טכנולוגיה אלקטרו מגנטי - מדי ורד בע"מ

קבלן זוכה - טכנולוגיה רב זרמית - מדי ורד בע"מ

מכרז 03/2017

פורסם ב 29.6.17

מכרז פומבי 03/2017 להתקנה והחלפה של מדי מים

המכרז בוטל

מכרז 02/2017

פורסם ב 20.4.17

מתן שירותי מוקד טלפוני לבירורים ותשלומים וכן מתן שירותים לעניין עיקולי בנקים במסגרת פעולות אכיפה 

קבלן זוכה מ.ג.ע.ר בע"מ

מאגר יועצים 2017

מאגר יועצים שנת 2017

נסגר המאגר לשנת 2017

ניתן לבדוק שוב בינואר 2018

מכרז 01/2017

ביצוע עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכי עסקים ותעשייה ברמת השרון

קבלן זוכה: בקטוכם בע"מ