פרוייקטים ברחבי העיר

עיקרי תכנית השקעות 2017:

פרויקטים במתקנים:

 • שיקום ואיטום בריכת מים בשכונת נווה גן (הסתיים)
 • הכנת פרוגרמה להרחבת המט"ש. קבלת היתר בנייה למתקן קדם טיפול במט"ש
 • תכנון העמקת הבור הרטוב בתחנת השאיבה לביוב הרצוג

 

פרויקטים בצנרת ראשית:

 • הנחת צנרת מים ראשית ברחוב השרף לתגבור אספקת המים למערב העיר בשיטת קידוח HDD.
 • הנחת צנרת מים מאזור המחנות ועד לגשר גנדי כולל קידוח HDD.
 • הנחת צנרת ביוב מאזור המחנות ועד לגשר גנדי כולל קידוח HDD.
 • הנחת צנרת מים וביוב בתוכנית ר.ש. 760 (גלילות צפון), פרויקט משותף עם חברת רימונים – החברה הכלכלית.
 • הנחת צינור ביוב ראשי במערב העיר אל תחנת השאיבה לביוב הרצוג כולל קידוח מתחת לנתיבי אילון.
 • הנחת צינור ביוב ראשי עוקף בית עלמין מכביש 4 אל המט"ש.
 • קו סניקה לביוב מכיכר המחנות לתחנת נווה רום.

 

פרויקטי שדרוג תשתיות בעיר:

 • רחוב כצנלסון – שדרוג צנרת מים.
 • שיקום צנרת ביוב בקטע רחוב ריינס ועד הרב קוק.
 • שדרוג צנרת הביוב בשיטת השרוול בשכונת נווה רום.
 • שדרוג צנרת הביוב בשיטת השרוול ברחוב הבנים.

 

הפרויקטים המתוכננים לשנת 2016

פרויקטים במתקנים:

 • שיקום ואיטום בריכת מים (אחת משלוש) במתקן אוסישקין.
 • שיקום ואיטום בריכת מים בשכונת נוה גן.
 • שדרוג המגוף בתחנת השאיבה הרצוג.

    

פרויקטים לשדרוג צנרת מים וביוב:

 • פרויקטים לשדרוג צנרת מים וביוב ברחובות המעפילים, אני מאמין והבנים.
 • לקראת האכלוס הנחת קו מים וביוב בשכונת אלכסנדרוני.
 • תגבור אספקת המים למערב רמת השרון (שלב ב' של הפרוייקט) למחנות ודרום גלילות בשיטת הקידוח האופקי.
 • תכנון קו מים לאורך רחוב השרף, לתגבור הצריכה במערב העיר.
 • שדרוג תשתיות המים והביוב ברחובות סיני ועצמון.

 

פרויקטים של צנרת ביוב בלבד:

 • תכנון קו ביוב לאורך רחוב השרף מתחנת השאיבה בסינמה סיטי דרך תחנת שאיבה הרצוג ונוה רום לפינוי הביוב למכון לטיהור שפכים.
 • שדרוג והגדלת קוטר צינור מאסף ביוב מכביש 5 למכון לטיהור שפכים.
 • תכנון וביצוע הנחת צינור ביוב מאסף עוקף בית עלמין. (הצינור הקיים עובר בתוך בית העלמין ודורג ברמת סיכון גבוהה).
 • ביצוע החלפת קווי ביוב בשיטת השרוול ברחובות על פי סדר עדיפויות בהתאם לנתוח צילומי הקווים.

 

שיקום ופיתוח תשתיות 2015

מהלך שנת 2015, נערכו מספר פרוייקטים מרכזיים לשיפור ושדרוג תשתיות המים והביוב בעיר רמת השרון, וזאת על מנת לשפר את איכות התשתיות לצד אספקת מים סדירה ואיכותית.

בשנת 2015 השקיעה החברה 10.5אלפי ₪ בשיקום ופיתוח תשתיות. בין הפרויקטים:

 

פרויקטים במתקנים:

 • הסתיימו עבודות השדרוג וההתקנה של תחנת השאיבה לביוב ארנה, ברחוב הנצח.
 • בוצע שדרוג במערך החשמל בתחנת השאיבה לביוב הרצוג.

 

פרויקטים של שדרוג צנרת:

 • שודרגו תשתיות המים והביוב ברחוב ארנון ונחל קדרון.
 • הוחלפו תשתיות המים ברחובות: בית הילל, ארלוזורוב, טבק, גיא ובראשית.
 • הוחלפו תישתיות המים בשכונת נוה רום.
 • הונח קו מים לשפור אספקת המים לאזור המחנות ודרום גלילות (שלב א' בפרויקט רחב יותר)
 • הונח קו מים ברחוב התלמים, רחוב רות וברחוב הקבוץ.
 • שודרג קו הביוב בקצת רחוב הזית וחובר בקידוח אופקי בחצייה של כביש 5 מאסף ע"י הטניס, ובכך ירד הלחץ ברחוב הגפן.
 • שודרג צינור ביוב מאסף ראשי בשיטת השרוול בכביש 5, בסדרה של עבודות לילה שלא הפריעו לתנועה.

 

פרויקטים אחרים:

הושלם תהליך החלפת מדי המים בעיר, הוספו שכבות חרום, דיגום מים ודיגום שפכים לתוכנת ה-GIS.