מכרזים

מכרזים 2018

מכרז תאור טפסים / כתבי כמויות  לצפייה והורדה 
מכרז 02/2018 מכרז פומבי 02/2018 - שדרוג תשתיות מים ברחובות הנוטר, שמגר, השומר והשופטים

מודעה לעיתון.pdf

חוברת 1-תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות.pdf

מכרז מחשוב- מסמך הבהרות- 20.3.18.pdf

מכרז 01/2018

פורסם 26.2.2018

מכרז פומבי 01/2018 - לשרותי אחזקה מערכות מיחשוב, תקשורת ארגונית, ושרותי מוקד תמיכה טכנית

מודעה לעיתון שירותי מחשוב.pdf

מכרז שירותי מחשוב.pdf

מאגר יועצים 2018 מאגר יועצים 2018 הרשמה למאגר לשנת 2018 נסגרה

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרזים שנת 2017

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הודעה על ספק יחיד 2017.pdf

סוג / מספר מכרז תאור  טפסים / כתבי כמויות  לצפייה והורדה 

מכרז 08/2017

פורסם 4.12.17

מכרז פומבי  08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20  באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון

קבלן זוכה מי בעמק 2000 בע"מ

מכרז 07/2017

פורסם 24.10.17

מכרז פומבי 07/2017 לאספקה והנחת  צנרת ביוב גרביטציוני מכיכר המחרשה ועד לתחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון

 

מכרז בוטל

מכרז 06/2017

פורסם 3.8.17

מכרז 06/2017 לביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות

קבלן זוכה חכמון גבאי בע"מ

מכרז 05/2017 

פורסם 11.7.17

מכרז 05/2017 - אספקה והנחת  צנרת מים ואביזרים בשיטת קידוח אינטגראלי (HDD ) כולל החזרת מצב לקדמותו ברחוב השרף ברמת השרון

קבלן זוכה - אורי נחמני ובניו קידוחים בע"מ

מכרז 04/2017

פורסם ב 29.6.17

מכרז פומבי 04/2017 לרכישה ואספקה של  מדי מים חדשים (בקוטר ¾" ,1 ו11/2" כולל)

קבלן זוכה - טכנולוגיה אולטרה סוני - ארד בע"מ

קבלן זוכה - טכנולוגיה אלקטרו מגנטי - מדי ורד בע"מ

קבלן זוכה - טכנולוגיה רב זרמית - מדי ורד בע"מ

מכרז 03/2017

פורסם ב 29.6.17

מכרז פומבי 03/2017 להתקנה והחלפה של מדי מים

המכרז בוטל

מכרז 02/2017

פורסם ב 20.4.17

מתן שירותי מוקד טלפוני לבירורים ותשלומים וכן מתן שירותים לעניין עיקולי בנקים במסגרת פעולות אכיפה 

קבלן זוכה מ.ג.ע.ר בע"מ

מאגר יועצים 2017

מאגר יועצים שנת 2017

נסגר המאגר לשנת 2017

ניתן לבדוק שוב בינואר 2018

מכרז 01/2017

ביצוע עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכי עסקים ותעשייה ברמת השרון

קבלן זוכה: בקטוכם בע"מ