מכרזים

מכרזים שנת 2017

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - הודעה על ספק יחיד 2017.pdf

סוג / מספר מכרז תאור  טפסים / כתבי כמויות  לצפייה והורדה 

מכרז 07/2017

פורסם 24.10.17

מכרז פומבי 07/2017 לאספקה והנחת  צנרת ביוב גרביטציוני מכיכר המחרשה ועד לתחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון

מודעה לעיתון.pdf

חוברת 1 - תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות.pdf

חוברת 2 - פרשה טכנית ונספחיה.pdf

מכרז 06/2017

פורסם 3.8.17

מכרז 06/2017 לביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות

קבלן זוכה חכמון גבאי בע"מ

מכרז 05/2017 

פורסם 11.7.17

מכרז 05/2017 - אספקה והנחת  צנרת מים ואביזרים בשיטת קידוח אינטגראלי (HDD ) כולל החזרת מצב לקדמותו ברחוב השרף ברמת השרון

קבלן זוכה - אורי נחמני ובניו קידוחים בע"מ

מכרז 04/2017

פורסם ב 29.6.17

מכרז פומבי 04/2017 לרכישה ואספקה של  מדי מים חדשים (בקוטר ¾" ,1 ו11/2" כולל)

קבלן זוכה - טכנולוגיה אולטרה סוני - ארד בע"מ

קבלן זוכה - טכנולוגיה אלקטרו מגנטי - מדי ורד בע"מ

קבלן זוכה - טכנולוגיה רב זרמית - מדי ורד בע"מ

מכרז 03/2017

פורסם ב 29.6.17

מכרז פומבי 03/2017 להתקנה והחלפה של מדי מים

המכרז בוטל

מכרז 02/2017

פורסם ב 20.4.17

מתן שירותי מוקד טלפוני לבירורים ותשלומים וכן מתן שירותים לעניין עיקולי בנקים במסגרת פעולות אכיפה 

קבלן זוכה מ.ג.ע.ר בע"מ

מאגר יועצים 2017

מאגר יועצים שנת 2017

נסגר המאגר לשנת 2017

ניתן לבדוק שוב בינואר 2018

מכרז 01/2017

ביצוע עבודות דיגום ובדיקות מעבדה של שפכי עסקים ותעשייה ברמת השרון

קבלן זוכה: בקטוכם בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרזים סגורים לשנת 2016

סוג / מספר מכרז תאור קבלן זוכה

מכרז 02/2016

ביצוע עבודות אחזקה של מערכת הביוב ברמת השרון באמצעות ביוביות 

מפגש שמשון בע"מ

03/2016 מכרז לביצוע עבודות תחזוקה ושיקום של מערכת הביוב ברמת השרון

מגנזי תשתיות בע"מ

 

 

 

מכרז 01/2016 עבודות תחזוקה, שיקום ופיתוח מערכת הולכת המים ברחבי העיר רמת השרון  חלא עבודות צנרת בע"מ

 

 

 

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד   ----    הודע לרכישת צנרת מספק יחיד.pdf

 

מכרזים פומביים סגורים 2015

 מספר מכרז תאור קבלן זוכה
מכרז 09/2015 שיקום ואיטום בריכות מים  - אוסיקין ונווה מגן ברמת השרון יעקובי התזת בטון בע"מ
מכרז 08/2015 תחזוקת מערכות חשמל במתקני מים ובתחנות שאיבה לביוב ברמת השרון ד.גלעד מתקני אוטומציה וחשמל בע"מ
מכרז 07/2015 ביצוע עבודות שיקום צנרת בשיטת השרוול והניתוץ ושיקום שוחות ברמת השרון ובהוד השרון עוז בקרה וחידוש בע"מ

06/2015

שדרוג צנרת הולכת ביוב למט"ש רמת השרון  באזור צומת מורשה

מי העמק 2000 בע"מ
05/2015 שדרוג תשתיות מים ברחובות בית הלל, ארלוזורוב, הטבק, הגיא ובראשית ברמת השרון מגנזי תשתיות בע"מ
04/2015 שדרוג תשתיות מים וביוב ברחובות מעפילים, אני מאמין והבנים ברמת השרון מגנזי תשתיות בע"מ
03/2015 שדרוג תשתיות מים בשכונת נווה רום ברמת השרון

סגלוביץ' עבודות עפר בע"מ

02/2015 שדרוג תשתיות מים ותשתיות ביוב ברחובות ארנון ומעיין חרוד ברמת השרון

יניב דרומי פיתוח והשקעות בע"מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכרזים פומביים סגורים 2014

סוג / מספר מכרז תאור זכו בביצוע

06/2014

לעבודות שיקום צינור ביוב ראשי ושוחות בכביש 5, באזור מרכז הטניס ברמת השרון, בשיטת השרוול.

מאירי ובניו בע"מ

05/2014 לאספקה והנחת צינור ביוב בקצה רחוב הזית ועד מגרש הטניס ברמת השרון

תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ

04/2014 לאספקה והנחת קו מים ואביזרים לאזור הרב מכר ופי גלילות ברמת השרון מצליח זאבי תשתיות פיתוח ויזמות בע"מ
03/2014  לביצוע עבודות אספקה והנחת קווי סניקה לביוב באזור המחנות וחיבורם לתחנת שאיבה הרצוג ברמת השרון יניב דרומי עבודות עפר בע"מ
02/2014 לביצוע עבודות תחזוקה ושיקום של מערכת הביוב ברמת השרון B.O.T