דוחות איכות מים

כל המים המסופקים לרמת השרון נרכשים מחברת מקורות. המים הינם תמהיל של מי מוביל ומים מותפלים. איכות המים המסופקת לעיר טובה. בדיקות איכות מבוצעות ע"י חברת מקורות ומפורסמות אחת לשנה גם באתר האינטרנט של שרונים. 

איכות המים המסופקת ברשת המים נבדקת ברמה שבועית ע"י חברת שרונים על פי תוכנית דגימות המאושרת ע"י משרד הבריאות. הדיגום מתבצע באמצעות דוגם מוסמך, המעבדה הבודקת הינה מעבדה של משרד הבריאות, הפרמטרים הנבדקים: רמת כלור, עכירות ובדיקות מיקרוביאליות לתוצאות הדיגום החודשיות. גם בדיקות אלו מורות על רמת איכות מים גבוהה.

החל מ- 26/8/2014 חברת ׳מקורות׳ מפסיקה את ההפלרה של מיי השתייה (בהתאם להנחיות שקבלה). מיי השתייה המסופקים עומדים בתקנות הבריאות ואיכותם לא תפגע.

לקריאת נתוני הדוח הכנסו לקישור

 

להלן ערכים משוקללים של קשיות מים לשנת 2013:  202 mg/lit caco3

תוצאות בדיקות איכות מים ברמת השרון רבעון ראשון 2015.pdf

 

דוחות איכות שנתיים - חברת מקורות:

2016.pdf

2015.pdf

2014.pdf

מקורות 2013

מקורות 2012

מקורות 2011

מקורות 2010

מקורות 2009

מקורות 2008

ביקורת הנדסית תברואית במתקני המים של רמת השרון

 

דוחות איכות מים - משרד הבריאות

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה ינואר 2018.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה דצמבר 2017.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה נובמבר 2017.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה אוקטובר 2017.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה ספטמבר 2017.pdf

בדיקה לפרמטרים כימיים במים - 25.9.2017.pdf

בדיקה לפרמטרים כימיים במים ספטמבר 2017.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה יולי 2017.pdf

בדיקה לפרמטרים כימיים במים - 17.7.17.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה מאי 2017.pdf

בדיקה לפרמטרים כימיים במים - פלואוריד - 20.3.2017.pdf

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה פברואר 2017.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה ינואר 2017.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה דצמבר 2016.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה אוקטובר 2016.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה ספטמבר 2016.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה אוגוסט 2016.pdf

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים 16 7 18.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה יוני 2016.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה מאי 2016.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה אפריל 2016.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה מרץ 2016.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה ינואר 2016.pdf

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים 15 11 9.pdf

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים 15 10 15.pdf

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים 15 10 12.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה דצמבר 2015.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה נובמבר 2015.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה ספטמבר 2015.pdf

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים 15 8 17.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה אוגוסט 2015.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה יולי 2015.pdf

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים 15 7 13.pdf

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה יוני 2015.pdf

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 15 4 27.pdf

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה אפריל 2015.pdf

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 15 3 22.pdf

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 15 3 2.pdf

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה מרץ 2015.pdf

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה פברואר 2015.pdf

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה ינואר 2015.pdf

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה נובמבר 2014.pdf

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 14 7 14.pdf

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה 14 7 2

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה 14 6 1

 תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 14 4 7

 תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה 14 3 24

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה לחודש מרץ 2014

בדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה לחודש פברואר 2014

 לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה ינואר 2014